Το Τουριστικό Γραφείο "Gallis Travel" διαθέτει το λεωφορείο του για μίσθωση για την κάλυψη οποιαδήποτε ανάγκης σας.


Ναυλώσεις λεωφορείου σε:

ενορίες συλλόγους σχολεία σωματεία ιδιώτες


Σχολικές Εκδρομές

Το Τουριστικό Γραφείο "Gallis Travel" αναλαμβάνει τη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και τις απαιτήσεις των μαθητών, των καθηγητών και των γονέων.

Η εμπειρία και αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου μας εγγυάται μία άρτια και πάνω απ' όλα ασφαλή μαθητική εκδρομή, που θα ικανοποιήσει κάθε μαθητή και συνοδό, πάντα με γνώμωνα της επίτευξης του καλύτερου συνδυασμού τιμής και ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Σε όλες τις ναυλώσεις μας συμπεριλαμβάνεται ο οδηγός, το λεωφορείο και ασφάλεια αστικής ευθύνης