Πιο κάτω παρουσιάζεται επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από τις οδικές εκδρομές που έχει διοργανώσει το Gallis Travel όλα αυτά τα χρόνια.