Αδριανούπολη η Μεγαλοπρεπής Αναχώρηση 13 έως 15 Μαΐου 2023