ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΚΑΤΑΚΟΛΟ – ΠΥΡΓΟΣ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
Αναχώρηση : Μ. Παρασκευή 14/4/ έως 17/4/2023